Aktuality

STANOVISKO K NÁVRHU POSLANCOV NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY RADOVANA SLOBODU A ANNY ZEMANOVEJ NA VYDANIE ZÁKONA, KTORÝM SA DOPĹŇA ZÁKON Č. 245/2008 Z.Z. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ (ŠKOLSKÝ ZÁKON) A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ...
Dňa 22. júna 2021 bol v NR SR schválený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento zákon je účinný od 10. júla 2021 a...
Na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v časti Regionálne školstvo_ Predprimárne vzdelávanie_ Stanoviská a informatívne materiály bol uverejnený materiál: Manuál Predprimárne vzdelávanie detí (spracované podľa právneho stavu účinného od 10. júla 2021)  Manuál
Členovia Rady Spoločnosti pre predškolskú výchovu sa aj v súčasnosti stretávajú on line spôsobom a riešia aktuálne problémy a zmeny, týkajúce sa súčasnej pandemickej problematike a legislatíve, ohľadom povinného predprimárneho vzdelávania.
V dnešný pre materské školy významný deň "Deň materských škôl" nás potešil svojim pozdravom na 16. schôdzi NR SR pán podpredseda NR SR Milan Laurenčík, ktorý na začiatku popoludňajšieho rokovania poďakoval materským školám týmito slovami: " Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Anketa

Páči sa Vám naša stránka?

áno (1 590)
nie (99)
niekedy (122)

Celkový počet hlasov: 1811

NOVÉ

08.04.2019 20:03
Správa o činnosti za rok 2018
15.04.2018 21:11
Správa o činnosti 2017

Kontakt

SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU Materská škola
Fojstvo 1253
Raková 023 51
0907455666 spolocnostzvolen@gmail.com