Archív článkov

24.01.2020 20:25
Dnes sme sa stretli s členkami regiónu Žiar nad Hronom na odborno-zážitkovom workshope. Celé popoludnie sa tiahlo príjemnou atmosférou, kľudnom a inšpiratívnom prostredí. Ďakujeme lektorke Marcelke za iný pohľad na problémy a ich riešenia pomocou zvukov, vážnej hudby, kresbou, vnútornou silou a...
08.04.2019 20:03
Správa o činnosti za rok 2018
15.04.2018 21:11
Správa o činnosti 2017
09.06.2016 12:49
Prezentácia - MŠ.pptx (86252)
08.06.2014 20:08
 Spoločnosť pre predškolskú výchovu Pripomienky k návrhu Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy 1)   V súlade s platným právnym stavom štátny vzdelávací program by mal mať názov: „Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie“. 2)  ...
22.04.2014 17:49
28.3.2014 pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdal minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pani učiteľke zo ZŠ s MŠ v Čimhovej, Bc. Terézii Loffajovej - Ďakovný list, za významný prínos v oblasti predprimárneho vzdelávania. Úprimne jej gratulujeme...
14.04.2014 20:11
Prezentácia Správa Spoločnosti (5)nová.pptx (279,8 kB)
04.03.2014 22:09
Radostníček 11
20.02.2014 20:49
Kvetoslava Krčulová stála v Martine v roku 1993 pri zrode myšlienky vytvorenia stavovskej organizácie a samotného vzniku Spoločnosti pre predškolskú výchovu a následne niekoľko rokov napĺňala jej ciele ako dlhoročná predsedníčka SPV SR. Podieľala sa na zavádzaní alternatívnych metód...
Záznamy: 1 - 10 zo 16
1 | 2 >>

Kontakt

SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU Materská škola
Fojstvo 1253
Raková 023 51
0907455666 spolocnostzvolen@gmail.com