Reformy kurikula na preprimárnom stupni školy a postoje učiteľov k nej, Prof.PhDr. Beata KOSOVÁ, CSc.

27.10.2019 13:46

Kontakt

SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU Materská škola
Fojstvo 1253
Raková 023 51
0907455666 spolocnostzvolen@gmail.com