Manuál Predprimárne vzdelávanie detí

Na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v časti Regionálne školstvo_ Predprimárne vzdelávanie_ Stanoviská a informatívne materiály bol uverejnený materiál: Manuál Predprimárne vzdelávanie detí (spracované podľa právneho stavu účinného od 10. júla 2021)

 Manuál

Kontakt

SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU Materská škola
Fojstvo 1253
Raková 023 51
0907455666 spolocnostzvolen@gmail.com