On line stretnutia

Členovia Rady Spoločnosti pre predškolskú výchovu sa aj v súčasnosti stretávajú on line spôsobom a riešia aktuálne problémy a zmeny, týkajúce sa súčasnej pandemickej problematike a legislatíve, ohľadom povinného predprimárneho vzdelávania.

Kontakt

SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU Materská škola
Fojstvo 1253
Raková 023 51
0907455666 spolocnostzvolen@gmail.com