Členstvo

 

Členom Spoločnosti sa môže stať každý občan, ktorý dovŕšil 18 rokov, podal písomnú prihlášku, uznáva ciele a poslanie Spoločnosti a stotožňuje sa s nimi, rešpektuje a dodržiava Stanovy Spoločnosti.

V prípade záujmu vyplňte priloženú prihlášku a zašlite ju elektronickou poštou štatutárovi Spoločnosti pre predškolskú výchovu (spolocnostzvolen@gmail.com),

Po obdržaní prihlášky Vás budeme kontaktovať.


Prihláška na stiahnutie TU 

Kontakt

SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU Materská škola
Fojstvo 1253
Raková 023 51
0907455666 spolocnostzvolen@gmail.com