Členstvo

 

Členom Spoločnosti sa môže stať každý občan, ktorý dovŕšil 18 rokov, podal písomnú prihlášku, uznáva ciele a poslanie Spoločnosti a stotožňuje sa s nimi, rešpektuje a dodržiava Stanovy Spoločnosti.

V prípade záujmu vyplňte priloženú prihlášku a zašlite ju elektronickou poštou štatutárovi Spoločnosti Jane Bolebruchovej ( spolocnostzvolen@gmail.com ),

Po obdržaní prihlášky Vás budeme kontaktovať.


Prihláška na stiahnutie TU 

Kontakt

SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU Materská škola,
Ul. Hrnčiarska 2
ZVOLEN 960 01
spolocnostzvolen@gmail.com