Kontakt

 

SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU

Materská škola

Ul. Hrnčiarska 2
960 01 ZVOLEN

 

Tel.: +421 907 455 666

E-mail: spolocnostzvolen@gmail.com

IČO: 006 26627

IBAN: SK35 0200 0000 0032 2851 6859

 

 

 

Kontakt

SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU Materská škola,
Ul. Hrnčiarska 2
ZVOLEN 960 01
spolocnostzvolen@gmail.com