Čadca

predsedníčka regiónu: Mgr. Adriana Makuchová

počet členov v regióne: 63

kontakt: spvcadca@gmail.com


Kontakt

SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU Materská škola,
Ul. Hrnčiarska 2
ZVOLEN 960 01
spolocnostzvolen@gmail.com