Poprad

predsedníčka regiónu: Slávka Žoldáková, počet členov v regióne: 88 kontakt:  zoldackas@gmail.com  
Daniela Kašická pracuje v MŠ  v Poprade už 36 rokov.  Má mimoriadne výtvarné schopnosti, ktoré  sme využili aj v našej materskej škole.Vymaľovala v ôsmich triedach rozprávkové obrazy o veľkosti 10x3m. Podarilo sa nám tak zmeniť image školy a spríjemniť prostredie  MŠ. Jej...

Kontakt

SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU Materská škola,
Ul. Hrnčiarska 2
ZVOLEN 960 01
spolocnostzvolen@gmail.com