Región Trenčín

predsedníčka regiónu: PaedDr. Jana Oriešková

počet členov v regióne: 53

kontakt: jana.orieskova@gmail.com


Kontakt

SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU Materská škola,
Ul. Hrnčiarska 2
ZVOLEN 960 01
spolocnostzvolen@gmail.com