Partizánske

predsedníčka regiónu: PaedDr. Katarína Kohutovičová 

počet členov v regióne: 27

kontakt: spvpartizanske@gmail.com

 

Kontakt

SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU Materská škola,
Ul. Hrnčiarska 2
ZVOLEN 960 01
spolocnostzvolen@gmail.com