Žilina

predsedníčka regiónu: PaedDr. Renáta Balková

počet členov v regióne: 90

kontakt: spv.zilina@gmail.com

fb: SPV-región Žilina

 

Kontakt

SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU Materská škola,
Ul. Hrnčiarska 2
ZVOLEN 960 01
spolocnostzvolen@gmail.com