Púchov

Ľudmila Baginová pracuje ako riaditeľka Materskej školy Lednické Rovne.  Počas  dlhoročnej pedagogickej práce prešlo jej rukami veľa detí. Vďaka nej sa Materská škola Lednické Rovne zapájala do mnohých projektov zameraných na prevenciu kriminality ako i do projektov na...

Kontakt

SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU Materská škola,
Ul. Hrnčiarska 2
ZVOLEN 960 01
spolocnostzvolen@gmail.com