Región Nové Mesto nad Váhom

predsedníčka regiónu: Magdaléna Ištoková

počet členov v regióne: 60

kontakt:  istocka@zoznam.sk


Kontakt

SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU Materská škola,
Ul. Hrnčiarska 2
ZVOLEN 960 01
spolocnostzvolen@gmail.com