Šaľa

predsedníčka regiónu: Irena Vargová,  počet členov v regióne: 63 kontakt: spolocnost.sala@gmail.com  
MODERNIZÁCIA VÝUČBY V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH Spoločnosť pre predškolskú výchovu v spolupráci so Spoločným školským úradom mesta Šaľa zorganizovali dňa 17.10.2013 vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl plánovanou exkurziou. Našim cieľom bolo umožniť učiteľkám oboznámiť sa podrobnejšie s...
Spoločnosť pre predškolskú výchovu – región Šaľa, zorganizovala v mesiaci november odborný seminár pre učiteľky materských škôl s názvom „Prvá pomoc pri úrazoch detí“. Základné postupy správneho poskytovania prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch u detí nám prezentoval MUDr. Ľuboslav Džugan -...

Kontakt

SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU Materská škola
Fojstvo 1253
Raková 023 51
0907455666 spolocnostzvolen@gmail.com