Región Kežmarok

predsedníčka regiónu: Bc. Želmíra Hanisková

počet členov v regióne: 46

kontakt:  zelmira.haniskova@gmail.com


Kontakt

SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU Materská škola,
Ul. Hrnčiarska 2
ZVOLEN 960 01
spolocnostzvolen@gmail.com