Región Handlová

predsedníčka regiónu: Mgr. Marcela Jakubíková

počet členov v regióne: 24

kontakt: jakubikovamarcela@gmail.com


Kontakt

SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU Materská škola,
Ul. Hrnčiarska 2
ZVOLEN 960 01
spolocnostzvolen@gmail.com