Región Žiar nad Hronom

predsedníčka regiónu: Mgr. Dáša Lišková

počet členov v regióne: 134

kontakt: daska.liskova@gmail.com


Kontakt

SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU Materská škola,
Ul. Hrnčiarska 2
ZVOLEN 960 01
spolocnostzvolen@gmail.com