Región Žiar nad Hronom

predsedníčka regiónu: Mgr. Dáša Lišková

počet členov v regióne: 134

kontakt: daska.liskova@gmail.com


Kontakt

SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU Materská škola
Fojstvo 1253
Raková 023 51
0907455666 spolocnostzvolen@gmail.com