Región Zemplín

predsedníčka regiónu: Slávka Rafajová

počet členov v regióne: 45

kontakt: rafajovaslavka@gmail.com


Kontakt

SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU Materská škola,
Ul. Hrnčiarska 2
ZVOLEN 960 01
spolocnostzvolen@gmail.com