Námestovo

predsedníčka regiónu: PaedDr. Janka Herudová Frančáková

počet členov v regióne: 

kontakt: franaj@atlas.sk


Kontakt

SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU Materská škola,
Ul. Hrnčiarska 2
ZVOLEN 960 01
spolocnostzvolen@gmail.com